Pajavasarat

Osasto:

Lisätiedot

Malli

Diamond 1000 gr, Nordic Forge 1000g, Mustad 950gr, Mustad 1100gr, Bloom 1000gr, Bloom 1300gr, Blurton 900g, Flatland 1,5 lb, Flatland 2,25 lb